Osaaminen ja osaaja esiin

Konkarien Uravalmennuslinja
Torstai 16.4. klo 9.00-16.00
VERKKOVALMENNUS

Työelämä edellyttää oman osaamisen tunnistamista, ammatillista uusiutumista ja omasta osaamisesta viestimistä. Tämä on ajankohtainen haaste sekä työssä että työnhakutilanteessa oleville. Oman osaamisen tunnistaminen ja "osaamisreppuun" kertyneiden taitojen ja aikaansaannosten sanoittaminen voi kuitenkin tuntua hankalalta. Usein oma osaaminen on paljon monipuolisempaa kuin itse tietääkään. Myös pieni välintilinpäätös ammatillisten kiinnostuksen kohteiden suhteen on innostavaa ja voimaannuttavaa.

Tule mukaan Urasammon Osaamiset esiin -valmennuspäivään. Saat näkökulmia persoonallisen osaamisen sanoittamiseen sekä sparrausta omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden esille nostamiseen. Alustuksista, lyhyistä itseanalysointitehtävistä ja yhteisistä ideointikeskusteluista koostuva työskentely toimii hyvänä pohjana esimerkiksi LinkedIniä ja työnhaun asiakirjoja käsitteleville valmennuspäiville.

Teemapäivän asiantuntijana urakoordinaattori Hanna Kela, Urasampo.

Valmennus järjestetään koronaepidemian vuoksi verkkototeutuksena. Ilmoittutuminen päättynyt.