Osaaminen, potentiaali ja tavoitteellinen työnhaku

Vastavalmistuneiden Uravalmennuslinja

Tiistai 5.11. klo 8.15-16.00

Huom. paikka vaihtunut. Valmennuspäivä järjestetään Insinööriliiton toimiston neuvottelutiloissa osoitteessa Hallituskatu 29 A 4. krs, Oulu.

Vastavalmistuneen voi olla vaikea tunnistaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan työelämässä. Tuore tutkintotodistus itsessään kertoo vain hyvin vähän kaikesta siitä osaamisesta ja potentiaalista, mikä henkilöltä löytyy. Valmennuksen aikana käydään läpi sitä, miten tätä osaamista ja potentaalia voidaan kartoittaa ja tuoda esiin työnhaussa.

Teemapäivässä keskitytään potentiaalin kartoittamisen lisäksi omien uratavoitteiden kirkastamiseen, aikaansaavan työnhaun käytäntöihin sekä henkilökohtaisten toimintasuunnitelmien laatimiseen. Päivä toimii pohjana tulevien valmennuspäivien aiheiden käsittelylle sekä antaa aktiivisen alkusysäyksen matkalle kohti unelmien työuraa.

Teemapäivän valmentajana Venla Vuorjoki, Urasampo.

Ilmoittautuminen päättynyt.