Webinaari: Oivalluksia osaamisesta

Keskiviikko 2.10.2019 klo 14.00-15.15

Työurien nopeat muutokset ja urapolkujen epävarmuus ovat tänä päivänä erottamaton osa työn arkea. Työn murros haastaa yksilöitä uudistumaan ja oppimaan uutta, joten akateeminen työelämätaito numero 1 näyttää olevan oman osaamisen jatkuva, pitkäjänteinen kehittäminen sekä sen sanoittaminen osana omaa asiantuntijabrändiä. Tämä koskee sekä työssä että työnhakutilanteessa olevia. Tietoisuus omasta persoonallisesta osaamisesta ja sen kehittymisestä on tärkeää muutoskyvykkyyden ja vahvan ammatti-identiteetin kannalta. Oman ”osaamisrepun” sisällön reflektoiva työstäminen on osa ammatillista välitilinpäätöstä, joka tulee usein ajankohtaiseksi erilaisissa työuran murrosvaiheissa. Meillä on usein paljon kartoittamatonta ja jäsentelemätöntä osaamista sekä organisaation kannalta arvokkaita työntekemisen tapoja.

Tämä webinaari pureutuu osaamisen laaja-alaiseen määrittelyyn ja urapolulla kertyneen osaamisen tiivistämiseen sekä tulevien kiinnostuksen kohteiden sanoittamiseen ja niistä viestimiseen. Mistä saat apuja oman osaamisen sanoittamiseen ja miksi tähän kannattaa käyttää aikaa? Miten urakaaoksesta voi löytyä varsin kiinnostava uratarina ja punainen lanka?

Asiantuntijana urakoordinaattori Hanna Kela, Urasampo. Hannan luento-osuus kestää tunnin verran, minkä jälkeen käymme haastattelunomaisesti läpi osallistujien lähettämiä kysymyksiä.

Ilmoittautuminen päättynyt.