Konkarien uravalmennuslinja

Alta löydät tarkemmat kuvaukset Konkarien uravalmennuslinjan koulutuksista ja teemapäivistä.
Ilmoittautumisosioon pääset tästä linkistä.


Urien sirpalemaisuus ja ikäkysymykset

Työurat pirstaloituvat nykyisin yhä useammin lyhyiksi, monenlaisista tehtävistä koostuviksi jaksoiksi. Alati muuttuvassa työelämässä yhä useampi on miltei säännöllisesti työnhakutilanteessa. Miten tähän voi valmistautua? Mitä osa-alueita nykyaikaisesta työnhakuprosessista on oleellista sisäistää? Tässä teemapäivässä pureudumme kouluttajan johdolla mm. seuraaviin kysymyksiin:

Koulutuksen asiantuntijana valmentaja Terhi Vesterinen, SolPoint.


Hyvinvointi muutoksessa

Ammatillisen urapolun haasteellisimpia kohtia voivat olla työnhaku ja työttömyys. Uuden äärellä oleminen on innostavaa, mutta muutos on myös stressaava. Tilanne kysyy voimavaroja ja muutosjoustavuutta. Tunnistatko näitä elementtejä itsessäsi, miten niitä voisi vahvistaa? Työnhakutilanteissa on oltava parhaassa terässä ja innostettava itsensä lisäksi myös rekrytoiva osapuoli. Työnhakijana tarvitset muutosmyllerryksessä kokonaisvaltaista työnhakukuntoa!

Tämä koulutus tarjoaa näkökulmia muutokseen, omaan hyvinvointiin ja työnhakukunnon merkitykseen sekä antaa työkaluja oman tilanteen jäsentämiseen. Iltapäivä koostuu alustuksista, lyhyistä itseanalysointitehtävistä ja keskustelusta.

Koulutuksen asiantuntijana urakoordinaattori Hanna Kela, Urasampo.


LinkedIn työnhaussa ja henkilöbrändäyksessä

LinkedIn on tullut pysyväksi osaksi työnhakua, minkä vuoksi jokaisen on yhä tärkeämpää panostaa sähköiseen käyntikorttiisi verkossa. Tutustumme iltapäivän aikana LinkedInin hyödyntämiseen eri tavoin työnhaussa. Kantavina teemoina ovat asiantuntijuutta korostavan profiilin perusta, profiilin optimointi myös löydettävyyden kannalta, työpaikkojen haku, hakuvahdit sekä rekrytoijien tavat hyödyntää LinkedIniä.

LinkedIniä käsitellään päivän aikana myös henkilöbrändäyksen, ammatillisen profiloitumisen ja verkostoitumisen kannalta. Osiossa keskitytään palvelun monipuoliseen, johdonmukaiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen henkilöbrändäyksessä. Käymme läpi LinkedIn-profiilin rakentamisen ja optimoinnin niin lukijan kuin teknisistäkin näkökulmista. Koulutuksessa tutustumme myös verkostoitumisen periaatteisiin ja parhaisiin käytänteisiin.

HUOM. Jotta saat parhaat hyödyn teemapäivästä, luo LinkedIn-profiili etukäteen mahdollisimman valmiiksi. Suosittelemme vahvasti myös, että tuot oman kannettavan tietokoneen, tabletin tai muun vastaavan laitteen mukanasi koulutukseen. (Huomaathan, että tabletilla LinkedInin valikot ja ominaisuudet eivät toimi läheskään yhtä kattavasti kuin tietokoneella.)

Kouluttajana sosiaalisen median ekspertti Tom Laine, HC Services.


Vakuuttava CV ja hakemus

Kaikesta myllerryksestä huolimatta työnhaun kivijalkana seisoo edelleen erottamaton parivaljakko – CV ja työhakemus. Millaisilla asiakirjoilla erotut ja etenet haastatteluun? Mistä vakuuttava, nykyaikainen CV koostuu? Osaatko tuoda esille osaamisesi, vahvuutesi ja kokemuksesi mahdollisimman edustavasti ja kohdentaa kaiken tuon juuri haettavaan tehtävään? Välittyykö persoonasi? Mikä rekrytoijaa kiinnostaa – mikä mahdollisesti pitkässäkin työhistoriassasi on oleellista? Kuinka saat motivaatiosi ja aikaansaannoksesi esille vakuuttavasti?

Tässä koulutuksessa keskitymme työnhaun kokonaisprosessiin, vakuuttavan ansioluettelon laatimiseen, henkilökohtaisten vahvuuksien tuotteistamiseen sekä rekrytoijan mielenkiinnon herättävään hakemukseen.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

HUOM. Muokattuasi koulutuksen jälkeen CV:täsi saat halutessasi siitä vielä henkilökohtaiset kommentit kouluttajalta sähköpostitse. Tämä mahdollisuus on voimassa kertaluonteisesti noin viikon ajan tilaisuuden jälkeen.


Omat vahvuudet ja motivaatio

Omia osaamisia ja vahvuusalueita on usealla yllättävänkin paljon, kun niitä kartoittaa systemaattisesti tarkoitukseen luoduilla työkaluilla. Ammattiosaamisen lisäksi uusissa uratuulissa on pohdittava omia työelämätaitoja ja osaamisia, jotka ovat siirrettävissä tehtävästä toiseen tai jopa alalta toiselle.

Muutostilanteissa yhä merkittävämmiksi nousevat myös omat voimavarat, selkeät tavoitteet ja luottamus tulevaan. Millä keinoilla niitä voisi vahvistaa? Vaikuttaako ikä jotenkin näihin? Millä tavalla voi vaalia motivaatiota, tulevaisuuden tavoitteita, innostumista ja uuden työn imua? Tässä teemapäivässä kartoitamme osaamisemme perin pohjin ja pohdimme keinoja positiivisuuden ylläpitämiseksi.

Koulutuksen valmentajana Tiia Kallio, Axico.


Piilotyöpaikat-teemapäivä

Yhä isompi osa rekrytoinneista tapahtuu verkostojen kautta ja piilossa, julkisten hakujen ulkopuolella. Mutta missä piilotyöpaikat luuraavat? Miten ja missä yritykset nykypäivänä rekrytoivat? Millaiset ovat sinun verkostosi ja ovatko ne ajan tasalla? Tiedätkö, miten verkostoja hyödynnetään työnhaussa ja piilotyömarkkinoilla? Kuinka luot uusia kontakteja? Osaatko esitellä osaamistasi oikeassa paikassa ja oikealla tavalla?

Kuinka lähestyä työnantajaa, jota et ennalta tunne? Niin sanottujen hissipuheiden, kylmien puhelujen ja vakuuttavan avoimen hakemuksen yhdistelmä toimii merkittävänä osana piilotyöpaikkojen kartoittamista ja potentiaalisten työnantajien lähestymistä. Keneen otat yhteyttä? Mistä löydät tarvittavat taustatiedot, kuinka valmistaudut? Millaisia tavoitteita asetat? Miten aloitat keskustelun ja jätät mahdollisimman vakuuttavan ensivaikutelman osaamisestasi? Miten kohdistat avoimen hakemuksen työnantajakohtaisesti? Miten osoitat motivaatiosi ja osaamisesi, mitä painotat, kuinka herätät lukijan mielenkiinnon? Tässä teemapäivässä saat monipuolisia käytännön vinkkejä piilotyömarkkinoille.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.


Valmistautuminen haastatteluun

”Kerro hieman itsestäsi?” Jos pääset työhaastatteluun, olet jo läpäissyt ensimmäisen seulan. Haastattelu on ratkaiseva, ainutlaatuinenkin tilaisuus tuoda osaamisesi esille. Mutta mitä tulee paikalle, kun sinä tulet paikalle?

Miten voit valmistautua haastatteluun, mitä työnantaja haluaa kuulla? Onko haastatteluissa joku etiketti ja miten erottaudut eduksesi? Mitkä ovat yleisimmät kysymykset, millaisia asioita sinun itsesi olisi hyvä kysellä haastattelijalta? Voiko haastattelussakin kohdentaa omaa osaamista haettavaan tehtävään? Mitä haastattelun jälkeen? Näihin kysymyksiin etsimme vastaukset tässä koulutuksessa.

Koulutuksen asiantuntijana valmentaja Anna-Kaisa Rautio, Kaasa Coaching.


Haastatteluprässi

Miten tuot osaamisesi haastattelussa esille selkeästi ja johdonmukaisesti? Miten vastaisit yleisimpiin haastattelukysymykset, entä niihin hankalimpiin? Tämä hyvin käytännönläheinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden valmistautua huolellisesti työhaastatteluun.

Koulutuksessa saat monipuolisia vinkkejä ja käytännön harjoitusta haastatteluun. Pääset miettimään ja sanoittamaan osaamistasi. Harjoittelemme haastattelua työpajamaisella otteella useilla tehtävillä. Saat konkreettista ja rakentavaa palautetta esiintymisestäsi sekä omasta tavastasi vastata haastattelukysymyksiin.

Haastatteluprässin vetäjinä Hanna Kela ja Venla Vuorjoki, Urasampo.