Konkarien uravalmennuslinja

Alta löydät tarkemmat kuvaukset Konkarien uravalmennuslinjan koulutuksista ja teemapäivistä.
Ilmoittautumisosioon pääset tästä linkistä.


Urien moninaisuus ja ikäkysymykset

Työurat ketjuuntuvat nykyisin yhä useammin lyhyiksi, monenlaisista tehtävistä koostuviksi jaksoiksi. Alati muuttuvassa työelämässä yhä useampi on miltei säännöllisesti työnhakutilanteessa. Miten tähän voi valmistautua? Mitä osa-alueita nykyaikaisesta työnhakuprosessista on oleellista sisäistää? Valmennuslinjan avauskoulutuksessa hahmottelemme muuttuvan työelämän lähtökohdat työnhakijan näkökulmasta ja sisäistämme nykyaikaisen työnhakuprosessin lainalaisuuksia. Perehdymme myös tavoitteelliseen itsensä johtamiseen. Päivän sisältörunko:

Koulutuksen asiantuntijana valmentaja Terhi Vesterinen, SolPoint.


Aikaansaannokset ja vahvuudet esille

Ennen kuin osaamistaan voi markkinoida potentiaalisille työnantajille, omat ammatilliset aikaansaannokset ja vahvuudet on kartoitettava, tunnistettva ja positiivisessa mielessä myös tunnustettava. Omia vahvuusalueita ja osaamista on usealla yllättävänkin paljon, kun niitä kartoittaa systemaattisesti tarkoitukseen luoduilla työkaluilla. Ammattiosaamisen lisäksi uusissa uratuulissa on pohdittava omia työelämätaitoja ja osaamisia, jotka ovat siirrettävissä tehtävästä toiseen tai jopa alalta toiselle. Päivän aikana pohditaan myös oman osaamisen sanoittamista erilaisissa työnhaun tilanteissa.

Muutostilanteissa yhä merkittävämmiksi nousevat myös omat voimavarat, selkeät tavoitteet ja luottamus tulevaan. Millä keinoilla niitä voisi vahvistaa? Millä tavalla voi vaalia motivaatiota, tulevaisuuden tavoitteita, innostumista ja uuden työn imua? Tässä teemapäivässä pohdimme myös itsetuntemusta sekä keinoja positiivisen asenteen ja motivaation ylläpitämiseksi.

Koulutuksen valmentajana Sanna Mathlin, Kasvulabra.


Vakuuttava CV ja hakemus

Kaikesta myllerryksestä huolimatta työnhaun kivijalkana seisoo edelleen erottamaton parivaljakko – CV ja työhakemus. Millaisilla asiakirjoilla erotut ja etenet haastatteluun? Mistä vakuuttava, nykyaikainen CV koostuu? Osaatko tuoda esille osaamisesi, vahvuutesi ja kokemuksesi mahdollisimman edustavasti ja kohdentaa kaiken tuon juuri haettavaan tehtävään? Välittyykö persoonasi? Mikä rekrytoijaa kiinnostaa – mikä mahdollisesti pitkässäkin työhistoriassasi on oleellista? Kuinka saat motivaatiosi ja aikaansaannoksesi esille vakuuttavasti?

Tässä koulutuksessa keskitymme työnhaun kokonaisprosessiin, vakuuttavan ansioluettelon laatimiseen, henkilökohtaisten vahvuuksien tuotteistamiseen sekä rekrytoijan mielenkiinnon herättävään työhakemukseen.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

HUOM. Muokattuasi koulutuksen jälkeen CV:täsi saat halutessasi siitä vielä henkilökohtaiset kommentit kouluttajalta sähköpostitse. Tämä mahdollisuus on voimassa kertaluonteisesti noin viikon ajan tilaisuuden jälkeen.


Työnhakijan suunnitelmallinen ajankäyttö

Nykyaikainen työnhaku on aktiivista piilotyöpaikkojen metsästystä ja kontaktoitumista erilaisissa verkostoissa. Se vaatii työnhakijalta itsensä johtamisen taitoja ja omaan tilanteeseen sopivaa ajankäytön suunnittelua. Yllättävän iso osa työelämästä tutuista käytännöistä on sovellettavissa työnhakuun. Toisaalta tilanne on monelta osin uusi ja mahdollistaa myös erilaisia tekemisen tapoja. Erityisesti elämän muutostilanteissa on hyvä tarkistaa oma tapa toimia ja rytmittää arkea. Hyväksi apuvälineeksi on koettu erilaiset aktiiviset tavat suunnitella ja seurata työnhakuprosesseja. Miten sinun olisi hyvä terästää suunnitteluasi "between thew jobs" -tilanteessa?

Tehokkaalla ajanhallinnalla edistät myös omaa hyvinvointiasi. Mihin sinä käytät aikasi arjessa? Miten rytmität työnhaun ja vapaa-ajan? Tässä koulutuksessa pohdimme aikahyvinvoinnin ja aikavaurauden sekä aikaansaavan suunnittelun ja rajaamisen kysymyksiä työnhakijan näkökulmasta. Tule mukaan suunnittelemaan ajankäyttöäsi ja keskustelemaan erilaisista ajanhallintaan vaikuttavista teemoista!

Koulutuksen asiantuntijana urakoordinaattori Hanna Kela, Urasampo.


LinkedIn aktiivisessa työnhaussa

LinkedIn on tullut pysyväksi osaksi työnhakua, minkä vuoksi jokaisen on yhä tärkeämpää panostaa sähköiseen käyntikorttiisi verkossa. Pelkkä läsnäolo ei riitä, työnhakijana on LinkedInissäkin hedelmällisintä osallistua aktiivisesti. Tutustumme iltapäivän aikana LinkedInin hyödyntämiseen eri tavoin työnhaussa. Kantavina teemoina ovat asiantuntijuutta korostavan profiilin perusta, profiilin optimointi myös löydettävyyden kannalta, työpaikkojen haku, hakuvahdit sekä rekrytoijien tavat hyödyntää LinkedIniä.

LinkedIniä käsitellään päivän aikana myös ammatillisen profiloitumisen ja verkostoitumisen kannalta. Osiossa keskitytään palvelun monipuoliseen, johdonmukaiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen henkilöbrändäyksessä. Käymme läpi LinkedIn-profiilin rakentamisen ja optimoinnin niin lukijan kuin teknisistäkin näkökulmista. Koulutuksessa tutustumme myös verkostoitumisen periaatteisiin ja parhaisiin käytänteisiin.

HUOM. Jotta saat parhaat hyödyn teemapäivästä, luo LinkedIn-profiili etukäteen mahdollisimman valmiiksi. Suosittelemme vahvasti myös, että tuot oman kannettavan tietokoneen, tabletin tai muun vastaavan laitteen mukanasi koulutukseen. (Huomaathan, että tabletilla LinkedInin valikot ja ominaisuudet eivät toimi läheskään yhtä kattavasti kuin tietokoneella.)

Kouluttajana sosiaalisen median ekspertti Tom Laine, HC Services.


Piilotyöpaikat haltuun

Yhä isompi osa rekrytoinneista tapahtuu verkostojen kautta ja piilossa, julkisten hakujen ulkopuolella. Mutta missä piilotyöpaikat luuraavat? Miten ja missä yritykset nykypäivänä rekrytoivat? Millaiset ovat sinun verkostosi ja ovatko ne ajan tasalla? Tiedätkö, miten verkostoja hyödynnetään työnhaussa ja piilotyömarkkinoilla? Kuinka luot uusia kontakteja? Osaatko esitellä osaamistasi oikeassa paikassa ja oikealla tavalla?

Kuinka lähestyä työnantajaa, jota et ennalta tunne? Niin sanottujen hissipuheiden, kylmien puhelujen ja vakuuttavan avoimen hakemuksen yhdistelmä toimii merkittävänä osana piilotyöpaikkojen kartoittamista ja potentiaalisten työnantajien lähestymistä. Keneen otat yhteyttä? Mistä löydät tarvittavat taustatiedot, kuinka valmistaudut? Millaisia tavoitteita asetat? Miten aloitat keskustelun ja jätät mahdollisimman vakuuttavan ensivaikutelman osaamisestasi? Miten kohdistat avoimen hakemuksen työnantajakohtaisesti? Miten osoitat motivaatiosi ja osaamisesi, mitä painotat, kuinka herätät lukijan mielenkiinnon? Tässä teemapäivässä saat monipuolisia käytännön vinkkejä piilotyömarkkinoille.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.


Valmiina haastatteluun

”Kerro hieman itsestäsi?” Jos pääset työhaastatteluun, olet jo läpäissyt ensimmäisen seulan. Haastattelu on ratkaiseva, ainutlaatuinenkin tilaisuus tuoda osaamisesi esille. Miten tuot osaamisesi haastattelussa esille selkeästi ja johdonmukaisesti? Miten vastaisit yleisimpiin haastattelukysymykset, entä niihin hankalimpiin?

Miten voit valmistautua haastatteluun, mitä työnantaja haluaa kuulla? Onko haastatteluissa joku etiketti ja miten erottaudut eduksesi? Mitkä ovat yleisimmät kysymykset, millaisia asioita sinun itsesi olisi hyvä kysellä haastattelijalta? Voiko haastattelussakin kohdentaa omaa osaamista haettavaan tehtävään? Mitä haastattelun jälkeen? Näihin kysymyksiin etsimme vastaukset tässä koulutuspäivässä, jossa saat monipuolisia vinkkejä sekä myös käytännön harjoitusta tuleviin haastattelutilanteisiin.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.