Vastavalmistuneiden Uravalmennuslinja

Alta löydät tarkemmat kuvaukset vuoden 2020 Vastavalmistuneiden Uravalmennuslinjan koulutuksista ja teemapäivistä. Ilmoittautumisosioon pääset tästä linkistä.


Osaaminen, potentiaali ja tavoitteellinen työnhaku

Vastavalmistuneen voi olla vaikea tunnistaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan työelämässä. Tuore tutkintotodistus itsessään kertoo vain hyvin vähän kaikesta siitä osaamisesta ja potentiaalista, mikä henkilöltä löytyy. Valmennuksen aikana käydään läpi sitä, miten tätä osaamista ja potentaalia voidaan kartoittaa ja tuoda esiin työnhaussa.

Teemapäivässä keskitytään potentiaalin kartoittamisen lisäksi omien uratavoitteiden kirkastamiseen, aikaansaavan työnhaun käytäntöihin sekä henkilökohtaisten toimintasuunnitelmien laatimiseen. Päivä toimii pohjana tulevien valmennuspäivien aiheiden käsittelylle sekä antaa aktiivisen alkusysäyksen matkalle kohti unelmien työuraa.

Teemapäivän valmentajana Venla Vuorjoki, Urasampo.


Piilotyöpaikat haltuun

Yhä isompi osa rekrytoinneista tapahtuu verkostojen kautta ja piilossa, julkisten hakujen ulkopuolella. Mutta missä piilotyöpaikat luuraavat? Miten ja missä yritykset nykypäivänä rekrytoivat? Millaiset ovat sinun verkostosi ja ovatko ne ajan tasalla? Tiedätkö, miten verkostoja hyödynnetään työnhaussa ja piilotyömarkkinoilla? Kuinka luot uusia kontakteja? Osaatko esitellä osaamistasi oikeassa paikassa ja oikealla tavalla?

Kuinka lähestyä työnantajaa, jota et ennalta tunne? Niin sanottujen hissipuheiden, kylmien puhelujen ja vakuuttavan avoimen hakemuksen yhdistelmä toimii merkittävänä osana piilotyöpaikkojen kartoittamista ja potentiaalisten työnantajien lähestymistä. Keneen otat yhteyttä? Mistä löydät tarvittavat taustatiedot, kuinka valmistaudut? Millaisia tavoitteita asetat? Miten aloitat keskustelun ja jätät mahdollisimman vakuuttavan ensivaikutelman osaamisestasi? Miten kohdistat avoimen hakemuksen työnantajakohtaisesti? Miten osoitat motivaatiosi ja osaamisesi, mitä painotat, kuinka herätät lukijan mielenkiinnon? Tässä teemapäivässä saat monipuolisia käytännön vinkkejä piilotyömarkkinoille.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.


Tuoreen asiantuntijan vakuuttavat työnhakupaperit

Vakuuttava CV ja huolellisesti kohdistettu työhakemus ovat edelleen työnhaun erottamaton ja olennainen parivaljakko. Millaisilla asiakirjoilla erotut ja etenet haastatteluun? Mistä vakuuttava, nykyaikainen CV koostuu? Osaatko tuoda esille osaamisesi, vahvuutesi ja motivaatiosi mahdollisimman edustavasti ja kohdentaa kaiken tuon juuri haettavaan tehtävään? Välittyykö persoonasi? Mikä rekrytoijaa kiinnostaa ja miten saat aikaansaannoksesi esille vakuuttavasti?

Tässä valmennuspäivässä keskitymme työnhakupapereihin etenkin vastavalmistuneen osaajan näkökulmasta. Mitä voisit nostaa esille opinnoistasi? Mitä työnantaja saisi rekrytoidessaan juuri sinut? Teemme katsauksen nykyaikaisen työnhaun kokonaisprosessiin, vakuuttavan ansioluettelon laatimiseen, henkilökohtaisten vahvuuksien tuotteistamiseen ja rekrytoijan mielenkiinnon herättävään työhakemukseen. Tarkastelemme myös CV:n eri muotoja ja mietimme hyviä käytänteitä eri muotojen kannalta. Mikä on mini-CV? Entä visuaalinen CV? Millä tavalla osaamisen esittely LinkedInissä ja muissa verkkokanavissa eroaa perinteisestä CV:stä, mitä tässä pitää huomioida? Millainen on hyvä video-CV, miten sen kuvaamiseen kannattaa valmistautua?

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

HUOM. Muokattuasi koulutuksen jälkeen CV:täsi saat halutessasi siitä vielä henkilökohtaiset kommentit kouluttajalta sähköpostitse. Tämä mahdollisuus on voimassa kertaluonteisesti noin viikon ajan tilaisuuden jälkeen.


LinkedIn aktiivisessa työnhaussa

LinkedIn on tullut pysyväksi osaksi työnhakua, minkä vuoksi jokaisen on yhä tärkeämpää panostaa sähköiseen käyntikorttiisi verkossa. Pelkkä läsnäolo ei riitä, työnhakijana on LinkedInissäkin hedelmällisintä osallistua aktiivisesti. Tutustumme iltapäivän aikana LinkedInin hyödyntämiseen eri tavoin työnhaussa. Kantavina teemoina ovat asiantuntijuutta korostavan profiilin perusta, profiilin optimointi myös löydettävyyden kannalta, työpaikkojen haku, hakuvahdit sekä rekrytoijien tavat hyödyntää LinkedIniä.

LinkedIniä käsitellään päivän aikana myös ammatillisen profiloitumisen ja verkostoitumisen kannalta. Osiossa keskitytään palvelun monipuoliseen, johdonmukaiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen henkilöbrändäyksessä. Käymme läpi LinkedIn-profiilin rakentamisen ja optimoinnin niin lukijan kuin teknisistäkin näkökulmista. Koulutuksessa tutustumme myös verkostoitumisen periaatteisiin ja parhaisiin käytänteisiin.

HUOM. Jotta saat parhaat hyödyn teemapäivästä, luo LinkedIn-profiili etukäteen mahdollisimman valmiiksi.

Kouluttajana sosiaalisen median ekspertti Tom Laine, HC Services.


Valmiina haastatteluun

”Kerro hieman itsestäsi?” Jos pääset työhaastatteluun, olet jo läpäissyt ensimmäisen seulan. Haastattelu on ratkaiseva, ainutlaatuinenkin tilaisuus tuoda osaamisesi esille. Miten tuot osaamisesi haastattelussa esille selkeästi ja johdonmukaisesti? Miten vastaisit yleisimpiin haastattelukysymykset, entä niihin hankalimpiin?

Miten voit valmistautua haastatteluun, mitä työnantaja haluaa kuulla? Onko haastatteluissa joku etiketti ja miten erottaudut eduksesi? Mitkä ovat yleisimmät kysymykset, millaisia asioita sinun itsesi olisi hyvä kysellä haastattelijalta? Voiko haastattelussakin kohdentaa omaa osaamista haettavaan tehtävään? Mitä haastattelun jälkeen? Näihin kysymyksiin etsimme vastaukset tässä koulutuspäivässä, jossa saat monipuolisia vinkkejä sekä myös käytännön harjoitusta tuleviin haastattelutilanteisiin.

Kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.