Rekisteriseloste

ESR-rahoitteisissa hankkeissa on käytössä ELY-keskuksen määräämät osallistujakohtaiset seurantalomakkeet hankkeiden seurantaa varten (toteutuminen, kohdentuminen, arviointi, tarkastettavuus). Kerättävistä tiedoista on säädetty ESR-asetuksessa (EU 1304/2013) ja yleisasetuksessa 1303/2013. Urasampo-hankkeen valmennuslinjoilla, vertaisryhmätoiminnassa, teemapäivissä ja keskustelutilaisuuksissa kerätään osallistujatiedot kyseisten asetuksien mukaisesti ja ELY-keskuksen ohjeistuksia noudattaen.

Hanketoteuttajat rekisteröivät osallistujakohtaisilla seurantalomakkeilla kerätyt tiedot ESR Henkilö -järjestelmään KATSO-tunnistautumisen kautta. Alta löydät ESR Henkilö -järjestelmän rekisteriselosteen, jossa keräyskäytänteitä ja perusteita on selvitetty. Hankkeemme tilaisuuksissa osallistujalomakkeilla kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoihin on pääsy ainoastaan hankkeen henkilöstöllä, joka käsittelee lomakkeet ja rekisteröi osallistujatiedot ESR Henkilö -järjestelmään. Osallistujatietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin.

ESR Henkilö -järjestelmän rekisteriseloste

Ilmoittautumisten yhteydessä kerättäviä tietoja käytetään hankkeen tilaisuuksissa kiertävien osallistujalistojen koostamista sekä koulutuksia koskevien infoviestien lähettämistä varten. Nimen ja sähköpostiosoitteen lisäksi kysymme ilmoittautujilta syntymävuoden, koulutustaustan ja työllisyystilanteen. Näitä tietoja kerätään tilaisuuskohtaisesti palvelujen kohdentumisen geneeristä seurantaa sekä sisällöllisiä hienosäätöjä varten. Ilmoittautumisten yhteydessä antamiasi tietoja ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin eikä tietoja luovuteta eteenpäin. Tilaisuuskohtaiset ilmoittautumistiedot hävitetään sähköisistä järjestelmistämme hankkeen päättymisen jälkeen. Tilaisuuksissa kiertäneet, allekirjoitetut osallistujalistat puolestaan säilytämme ESR-asetusten ja ELY-keskuksen ohjeistusten mukaisesti.

Liittyessäsi hankkeen postituslistalle liityt vain postituslistalle - antamaasi sähköpostiosoitetta käytetään vain Urasammon palveluista tiedottamiseen. Jokaisen lähettämämme viestin yhteydessä on linkki, jonka kautta voit poistua postituslistalta helposti.