Tavoitteet

Urasampo-hankkeen tavoitteena on uravalmennuskokonaisuuksien, vertaisryhmätoiminnan, yksittäisten teemapäivien ja keskustelutilaisuuksien, webinaaritarjonnan ja muiden palveluiden kautta edistää korkeakoulutettujen sekä valmistumisvaiheessa olevien yliopisto- ja amk-opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista.

Valtaosa toiminnoista on suunnattu työnhaussa oleville, mutta Urasammon palveluihin voivat osallistua kaikki uutta nostetta uralleen haluavat korkeakoulutetut. Mukana on niin työnhakijoita kuin työssä tai koulutuksessa oleviakin. Tavoitteenamme on, että pystyisimme auttamaan mahdollisimman monia hyvän, koulutusta vastaavan työpaikan löytymisessä.

Verkkosivustomme CV-vinkkien, VertaisVerkon sekä webinaarituotannon avulla pyrimme auttamaan koko Pohjois-Suomen korkeakoulutettuja työnhakijoita.

Kaikki palvelut ovat osallistujille maksuttomia.