Urasampo pähkinänkuoressa

28.03.2018 00:00

Oulussa toimiva Urasampo-hanke tarjoaa työnhakutaitoja ja työelämäosaamista kohottavia palveluja koko Pohjois-Suomen korkeakoulutetuille.

Uravalmennuslinjat

• Valmennus sisältää 6 koulutuspäivää (2–3 koulutuspäivää / viikko).
• Uravalmennuslinjoja on kaksi: A) Alle 30-vuotiaiden ja vastavalmistuneiden linja sekä B) Työuraa jo tehneiden, kokeneiden, ikääntyneiden linja sekä toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömien linja.
• Suurin osa sisällöstä räätälöityy ryhmien keskeisten tarpeiden mukaan.
• Kouluttajina toimivat työnhaun ja urahallinnan eri osa-alueiden kovatasoiset asiantuntijat.

Uranostajat-vertaisryhmäkonsepti ja VertaisVerkko

• Oulussa kokoontuvien ryhmien teemoina ovat osaaminen, uudet näkökulmat omalle uralle, hyvinvointi sekä proaktiiviset työnhakutaidot.
• Verkkomuotoon kehitettävä ja kokonaan netissä toteutettava Uranostajat-versio, joka suunnataan koko Pohjois-Suomen korkeakoulutetuille.

Kausitapahtumat

• Koulutuskausien avajaisina ja yksittäisinä tapahtumina erilliset teemapäivät.
Keskustelufoorumit työelämän ajankohtaisista ilmiöistä kiinnostuneille työnhakijoille. Voidaan toteuttaa myös työpajoina.
Webinaarituotanto, jotka samalla myös täydentävät Uravalmennuslinjojen, Uranostajien ja VertaisVerkon toimintoja.

Yhteistyössä korkeakoulujen kanssa hankkeen aikana kehitetään etenkin vastavalmistuneille myös Pitkospuut työllistymiseen -malli. Itsenäisesti verkossa toimiva tieto- ja harjoittelukokonaisuus sisältää työelämään siirtymisen keskeiset työkalut tiiviissä ja helppokäyttöisessä paketissa.

Mainittujen lisäksi Urasampo järjestää vuosittain 1–2 asiantuntijaseminaaria alueen työllisyyttä edistäville tahoille (esim. muut hankkeet, kaupunkien työllisyystoimijat, korkeakoulujen asiantuntijat, ammattiliittojen ura-asiantuntijat).

Hankkeen päärahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joka on myöntänyt Urasampoa hallinnoivalle PPOTTY ry:lle hanketta varten ESR-rahoituksen. Urasampo toimii vuoden 2020 loppuun saakka ja jatkaa yhdistyksen aiemman hankkeen Uranosteen työtä korkeakoulutettujen työnhakuasioiden parissa - uusien toimintamuotojen ja jalostuksien myötä. PPOTTY ry:n henkilöstössä jatkavat hankepäällikkönä Sami Lopakka ja urakoordinaattorina Hanna Kela. Keväällä 2018 mukaan on avoimen haun kautta rekrytoitu mukaan myös kolmas työntekijä, joka aloittaa hankekoordinaattorin tehtävässä huhtikuun puolivälissä.

ELY/ESR-rahoituksen lisäksi Urasampo-hankkeen taustalla on erittäin laaja rahoittaja- ja yhteistyöverkosto. Akavalaisista ammattiliitoista mukana ovat Tekniikan akateemiset (TEK), Insinööriliitto (IL) alueyhdistyksineen, Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ), Akavan Erityisalat (AE), Suomen EkonomitTradenomiliitto (TRAL), Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset (MMA) ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA). Korkeakouluista Urasampoa rahoittavat Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Centria-ammattikorkeakoulu. Kaupunki- ja kuntarahoittajien verkostoon kuuluvat Oulu, Kajaani, Ylivieska, Kemi, Tornio, Raahe, Kempele, Liminka ja Ii.