Kausitapahtumat

Kausitapahtumat tarjoavat Urasampo-hankkeen kohderyhmälle ajankohtaisia koulutuksellisia palveluita, joihin voi osallistua matalalla kynnyksellä. Kausitapahtumia ovat mm. koulutuskausiemme avajaiset, erilaiset teemapäivät kovatasoisine kouluttajavieraineen (Oulussa ja muualla Pohjois-Suomen alueella), CV-valokuvaukset ja Keskustelufoorumit.

Syksyn kausitapahtumamme löydät nyt kokonaisuudessaan alta! Avoinna oleviin tilaisuuksiimme pääset ilmoittautumaan täällä.


Teemapäivät – Tulossa:


Työelämän vuorovaikutus- ja esiintymistaidot

Urasammon teemapäivä
Tiistai 29.9. klo 9.00–16.00, Vanhan Paloaseman Ullakko, Kauppurienkatu 24, Oulu

Niin työelämä kuin työnhakukin ovat täynnä erilaisia vuorovaikutus- ja esiintymistilanteita. Koetko työelämän vuorovaikutus- ja esiintymistilanteet sekä vaikkapa työnhaun puhetilanteet jännittäviksi? Kaipaatko vahvistusta ja lisävinkkejä vaikutuksen tekemiseen? Esiintymisestä ei välttämättä tarvitse tykätä, mutta jännittävissäkin puhetilanteissa oppii viestimään vakuuttavasti, vaikka jännittäisi.

Tämän teemapäivän valmennuksessa saat tietoa ja vinkkejä

Pääset myös halutessasi kokeilemaan esiintymistä ja oman osaamisen esittelyä kannustavassa ilmapiirissä. Valmennuksen jälkeen sinulla on enemmän rohkeutta hakeutua niihinkin tilanteisiin, jotka ennen koulutusta tuntuivat liian jännittäviltä.

Asiantuntijana puhevalmentaja Marja Suurpalo, Vokomotiivi.

Ilmoittautuminen käynnissä.


Hyvä tietää työoikeudesta

Urasammon teemapäivä
Tiistai 24.11. klo 12.30–16.00, Vanhan Paloaseman Ullakko, Kauppurienkatu 24, Oulu

Iltapäivän aikana perehdymme työlainsäädäntöön käytännössä. Aiheina ovat muun muassa työsopimuksen tekeminen, työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä työsopimuksen päättäminen. Lisäksi käymme lyhyesti läpi uutta työaikalakia, etenkin sen liukuvaa työaikaa, joustotyöaikaa ja työaikapankkia koskevia määräyksiä.

Työoikeusasiat ovat viime vuosina olleet muutospaineiden alla – tässä koulutuksessa voit kysyä ajankohtaisimmat tiedot suoraan juristilta.

Asiantuntijana työsuhdejuristi Johanna Hämäläinen, Suomen Ekonomit.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen avautuu torstaina 15.10. klo 10.00.


Esimiestehtävät ja niihin hakeminen

Urasammon teemapäivä
Keskiviikko 25.11. klo 9.00–16.00, Vanhan Paloaseman Ullakko, Kauppurienkatu 24, Oulu

Mitä tulisi huomioida ensimmäisiä esimiestehtäviä haettaessa? Millaisia taitoja, osaamisia ja luonteenvahvuuksia esimiestyöhön hakeutuvalta odotetaan? Millaisesta kokemuksesta tai toimintatyylistä on hyötyä hakiessa ensimmäiseen esimiestehtävään? Tässä valmennuspäivässä käymme läpi esimiestyön kokonaisuutta. Koulutuksen tavoitteena on toisaalta antaa valmiuksia toimia esimiestehtävissä, mutta myös tukea työnhakijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä sanoittamaan sitä esimiestehtäviin hakeutuessa.

Käymme läpi myös johtajuudelle asetettuja odotuksia sekä esimiehen vastuita ja velvollisuuksia. Millaista on valmentava ja positiivinen johtaminen? Minkälainen viestintä on toimivinta? Valmennus tukee myös aiemmin esimiestehtävissä toimineita henkilöitä oman työskentelytapansa tunnistamisessa ja sanoittamisessa.

Teemapäivän kouluttajana rekrytoinnin asiantuntija Jaana Lauri, Koreko.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen avautuu torstaina 15.10. klo 10.00.


Keskustelufoorumit työelämän ajankohtaisista ilmiöistä

Urasammon säännölliset Keskustelufoorumit ajatustenvaihdosta ja yhdessä aikaansaamisesta kiinnostuneille korkeakoulutetuille. Ajankohtaisten foorumien keskusteluteemat valikoituvat kysynnän ja palautteen mukaan.

Ohjatut tilaisuudet sisältävät teemanmukaisia asiantuntija-alustuksia, pienryhmätyöskentelyä sekä arviointi- ja jatkosuunnitelmakeskusteluja. Keskustelufoorumit voidaan toteuttaa myös työpajoina tai verkkokeskusteluina. Tulevat keskustelufoorumimme löydät alta!


Canva työnhaun työkaluna

Urasampo Keskustelufoorumi
Torstai 26.11. klo 9.00–14.00, Insinööriliiton toimisto, Hallituskatu 29 A, Oulu

Maksuton Canva tarjoaa työnhakijalle monipuolisia mahdollisuuksia omien työnhaun asiakirjojen ja somenäkyvyyden visuaaliseen kehittämiseen. Persoonallisella ja harkitulla visuaalisuudella erotut taatusti hakijoiden joukosta eduksesi ja samalla vahvistat henkilöbrändiäsi.

Tässä käytännönläheisessä työpajassa käydään yhdessä läpi CV:n, käyntikorttimuotoisen mini-CV:n sekä LinkedInin kansikuvan tekemistä Canvalla. Jokainen pääsee päivän aikana työstämään omaa CV:tä tai mini-CV:tä, johon pienryhmätyöskentely tuo uusia näkökulmia ja viilausideoita. Työpajaan kuuluu myös vetäjien kertaluontoinen kommentointi omasta tuotoksestasi jälkeenpäin. Päivää varten tarvitset oman CV-kuvasi sähköisessä muodossa.

Keskustelufoorumin asiantuntijoina Urasammon Hanna Kela ja Venla Vuorjoki.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen avautuu torstaina 15.10. klo 10.00.


Innostumisia ja onnistumisia

Urasampo Keskustelufoorumi - Verkkojulkaisujen sarja

Urasampo-hankkeen tavoitteena on tuottaa työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyviä onnistumisia asiakkailleen. Lisäksi yhtenä Urasammon tilaisuuksien ja palveluiden erityispiirteenä on niiden innostavuus aktiiviseen ja tehokkaaseen työnhakuun, uusinta tietoa ja tehokkaimpia työnhaun välineitä hyödyntäen. Pureudumme näihin innostumisen ja onnistumisen teemoihin myös Urasammon somekanavissa - yhdessä valmentajiemme sekä nykyisten ja entisten asiakkaiden kanssa.

Katso tästä urasampolaisten vinkit innostumiseen ja onnistumiseen